กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต.พังตรุ

วันที่ 23 มีนาคม 2564  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน การทำหมูกระจก โดยมีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมจำนวน 25 คน
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 15 บ้ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

(Visited 71 times, 1 visits today)