พช.พนมทวนลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนต.ดอนตาเพชร

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวจิตติมา  คงแจ่ม พัฒนาการอำเภอพนมทวน มอบหมายให้นางสาวลลดา  สิทธิเกตุ    และนายมนัสพันธ์  กาญจนโชคชัย พัฒนากร ลงพื้นต.ดอนตาเพชร เพื่อสำรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี2561 และ ปี2562 จำนวน  2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนางคุด วิเศษสิงห์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 87/1 ม.12 ครัวเรือนยากจนประเภทพัฒนาได้ ซึ่งตกเกณฑ์รายได้ในปี 2561 อาศัยอยู่กับแม่ อายุ 89 ปี พิการทางการได้ยิน มีอาชีพขายพวงมาลัยดอกไม้ไหว้พระ และครัวเรือนนางสาวบุญทิ้ง  สืบนาค อายุ 72 ปี บานเลขที่ 159 ม.3 อาศัยอยู่กับพี่สาวพิการวัยชรา อีก 2 คน ไม่มีอาชีพ ในการนี้ นายกิตติศักดิ์  มั่งคั่ง   รองนายกอบต.ดอนตาเพชร และนางสาวสุภาพ  ชงกุล ผู้นำอช.ต.ดอนตาเพชร ได้ร่วมให้ข้อมูลและเยี่ยมครัวเรือนด้วย

(Visited 185 times, 1 visits today)