กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

กลุ่มพริกแกงเผ็ดรสเด็ดบ้านทัพตั้ง ม.20 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กลุ่มสัมมาชีพพริกแกงเผ็ด บ้านรางสมอ ม.7 ต.พังตรุ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี

(Visited 53 times, 1 visits today)