สพอ.ปะนาเระ ประชุมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตำบลบ้านนอก ร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์ครัวเรือนและจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) “

“ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

🙎‍♀️📖🙎‍♂️ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่วิเคราะห์ครัวเรือนและจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3)

🙎‍♀️📖🙎‍♂️ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ต.บ้านน้ำบ่อร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์ครัวเรือนและจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) “

“ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตำบลปะนาเระ ร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์ครัวเรือนและจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.3) “

“ทีมพี่เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]
อ่านเพิ่มเติม