พช.ปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🙎‍♀️🙎‍♂️🧚‍♀️

พช.ปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ติดตามการรับฝากเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปาลัส หมู่ที่1 ตำบลควน

💢พช.ปะนาเระ ติดตามการรับฝากเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) อำเภอปะนาเระ

🚩พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ มอบวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมปุยฝ้าย ให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ ” 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ตำบลควน อำเภอปะนาเระ🥬🥬

👩‍🦳👩‍🦳👩‍🦳สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ มอบวัสดุ กิจกรร [...]
อ่านเพิ่มเติม