พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ ทองศรีจันทร์ พัฒนากรปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมส่งมอบวัสดุโครงการขยายผลการเสริมสร้างความสามารถครัวเรือนยากจน จังหวัดปัตตานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ ทองศรีจันทร์ นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ติดตามครัวเรือนที่ได้รับวัสดุโครงการขยายผลการเสริมสร้างความสามารถครัวเรือนยากจน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ ทองศรีจันทร์ นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมส่งมอบวัสดุโครงการขยายผลการเสริมสร้างความสามารถครัวเรือนยากจน จังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ ทองศรีจันทร์ นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ ทองศรีจันทร์ นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม