พช.ปะนาเระ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะน [...]
อ่านเพิ่มเติม