🌸พช.ปะนาเระ ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตำบลดอน💰💵

พช.ปะนาเระ ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกด [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์)

พช.ปะนาเระ จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล

พช.ปะนาเระ สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเป [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566🥬🥬

👩‍🦳👩‍🦳👩‍🦳สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จัดประชุมโครงกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านบางหมู ม.1 ต.บ้านน้ำบ่อ💵

💵สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยา [...]
อ่านเพิ่มเติม