พช.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

พช.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ [...]
อ่านเพิ่มเติม