พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางหมู ตำบลบ้านน้ำบ่อ

พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิกุล ตำบลควน

พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌼พช.ปะนาเระ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.)🌼

🌼พช.ปะนาเระ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า(OTOP) เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

พช.ปะนาเระ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

พช.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ [...]
อ่านเพิ่มเติม