สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่การวางผังและออกแบบแปลนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล

🌾🌾🌾สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่การวางผังและออกแบบแปลนโครงการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่การวางผังบริเวณแบบแปลนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล

🌾🌾🌾สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่การวางผังบริเวณแบบแปลนโครงการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ในกิจกรรมแม่บ้านมหาดไทยปันสุข เพื่อน้อง

🍀พช.ปะนาเระ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ในกิจกรร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมแม่บ้านมหาดไทยปันสุข เพื่อน้อง & ปัตตานี “Ouick Win 90 วัน” ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🍀พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมแม่บ้านมหาดไทยปันสุข เพื่อน้อง & [...]
อ่านเพิ่มเติม