พช.ปะนาเระ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

พช.ปะนาเระ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ)

พช.ปะนาเระ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🍃🌹พช.ปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ตำบลท่าน้ำ วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน” 🙎‍♂️🙎‍♀️l

พช.ปะนาเระ ลงพื้นที่ตำบลท่าน้ำ วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ TV พช. 💻 📲

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบป [...]
อ่านเพิ่มเติม