ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลคอกกระบือ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🙎‍♂️🙎‍♀️🧚‍♀️🧚‍♂️

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลคอกกระบือ ลงพื้นที่ขับเค [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมตำบลควน ประมาณการความเสียหายจากกรณี เหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 ลอบวางระเบิดบริเวณข้างจุดตรวจจันทร์กษ์ ม.1 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตา

🤝🤝สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมตำบลควน ประมาณการความเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ส่งเสริมการดำเนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคาโต หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ

🌺พช.ปะนาเระ ส่งเสริมการดำเนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม 🌱 🐓 🌿

พช.ปะนาเระ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปะนาเระ ร่วมจิตอาสาบริเวณสถานที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณข้างจุดตรวจจันทร์กษ์ และ อบต.ควน

พช.ปะนาเระ ร่วมจิตอาสาบริเวณสถานที่เกิดเหตุลอบวางระเบิด [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บ้านคลองต่ำ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการอนุรักษ์ดิน

ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บ้านคลองต่ำ ตำบลปะนาเระ อ [...]
อ่านเพิ่มเติม