สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ หมู่ที่ ตำบลปะนาเระ  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 

เบอร์โทรศัพท์ : 073- 499012  FAX 073-499012

อีเมล์  panare.cdd@gmail.com

Facebook : https://web.facebook.com/cdd.panare

(Visited 538 times, 1 visits today)