พัฒนาการอำเภอปะนาเระ

นางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข

พัฒนาการอำเภอปะนาเระ

นายเจริญ ทองศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลพ่อมิ่ง และตำบลบ้านนอก

นางเยาวเรศ พงศ์เกษตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลคอกกระบือ

นางสาวจุรีพร สรรพสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลดอน

นางสาวรอซนะ นาแซ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลบ้านกลาง

นางสาวมารินี เหมมัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลควน

นางสาวซุไรดา เจะแว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรตำบลปะนาเระ

นางสาวจริยา ขวดทอง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรตำบลท่าข้าม

นางสาวฮาลีเมาะ มาโซ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
พัฒนากรตำบลบ้านน้ำบ่อ

นางสาวบุสริน ดราฮิง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
พัฒนากรตำบลท่าน้ำ

(Visited 742 times, 1 visits today)