ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลคอกกระบือ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🙎‍♂️🙎‍♀️🧚‍♀️🧚‍♂️

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลคอกกระบือ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🙎‍♂️🙎‍♀️🧚‍♀️🧚‍♂️

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางเยาวเรศ พงศ์เกษตร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคอกกระบือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 มิติด้านรายได้ จำนวน 1 ครัวเรือน พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง,ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🌴ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🌴

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#ปัตตานี
#พช_ปะนาเระ

หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์

📝 ข่าว : เยาวเรศ

(Visited 4 times, 1 visits today)