ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บ้านคลองต่ำ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการอนุรักษ์ดิน

ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บ้านคลองต่ำ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการอนุรักษ์ดิน
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวซุไรดา เจะแว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปะนาเระ ร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี และบัณฑิตแรงงานอำเภอปะนาเระ ในการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิชา การอนุรักษ์ดิน หลักสูตร 6 ชม. จำนวน 19 คน ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนอง นา พช. บ้านคลองต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴
หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
📝 ข่าว : ซุไรดา
(Visited 10 times, 1 visits today)