พช.ปะนาเระ ร่วมจิตอาสาบริเวณสถานที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณข้างจุดตรวจจันทร์กษ์ และ อบต.ควน

พช.ปะนาเระ ร่วมจิตอาสาบริเวณสถานที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณข้างจุดตรวจจันทร์กษ์ และ อบต.ควน 🤝🤝
.
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณที่เกิดเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายก อบต.พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาตำบลควน ร่วมกันเก็บกวาดเศษวัสดุที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควน หมู่ที่ 1 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หมายเหตุ : ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
.
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟
(Visited 5 times, 1 visits today)