พช.ปะนาเระ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม 🌱 🐓 🌿

พช.ปะนาเระ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม 🌱 🐓 🌿
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวจริยา ขวดทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางศูนย์ฯ โดยนางสาวสมปอง อัดอินโหม่ง มีกิจกรรมให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในหลายกิจกรรม ดังนี้
– การปลูกผักยกแคร่ การปลูกผักสวนครัวต่างๆ
– การเลี้ยงไก่ดำ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
– การแปรรูปผลผลิต เช่น ข้าว หน่อไม้ ตาลโตนด
– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
– การเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌴ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🌴
ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์”
📝 ข่าว : จริยา
(Visited 6 times, 1 visits today)