พช.ปะนาเระ ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ในพื้นที่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม

พช.ปะนาเระ ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ในพื้นที่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม 🌴🌾🌿
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวจริยา ขวดทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ในพื้นที่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มน้ำตาลโตนด กลุ่มแปรรูปข้าว และกลุ่มจักสานไม้ไผ่ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน คือ “โหนด นา ไผ่” นำมาผลิตเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน
โดยทางกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเพจชุมชน OTOP ตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้า OTOP สินค้าชุมชน โดยใช้เครื่องมือทางด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมยอดขายแก่คนในชุมชนให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
“ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าจากสิ่งที่มี ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีๆ ต้องที่กลุ่ม OTOP ตำบลท่าข้าม ”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌴ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🌴
ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่เกิดความเสื่อมเสียและไม่แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์”
📝ข่าว : จริยา
(Visited 8 times, 1 visits today)