สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ตำบลปะนาเระ

🌸 สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ตำบลปะนาเระ 🌸
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยนายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงเรื่องกำหนดการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองต่ำ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว: ซุไรดา
🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟
(Visited 2 times, 1 visits today)