สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมหมู่บ้านและตำบลในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565

สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมหมู่บ้านและตำบลในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565🌿
.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยนางสาวมารินี เหมมัน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลควน นางสาวฮาลีเมาะ มาโซ จพง.พช.ปฏิบัติงาน และผู้นำ อช.ลงพื้นที่พบประพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE (กลุ่มอาชีพ OTOP) และพบปะพูดคุยกับเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา พช. ตำบลควน เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ.หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
***๖๐ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน
สร้างชาติ” 🇹🇭🇹🇭🇹🇭
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ข่าว: ฮาลีเมาะ
ภาพ:มารินี
(Visited 1 times, 1 visits today)