พช.ปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🍃🌹พช.ปะนาเระ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🍃🌹

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยนางสาวจุรีพร สรรพสิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมมองทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่เด็กที่ได้รับทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ปีที่ด้อยโอกาส และแบ่งเบาภาระครัวเรือนที่รายได้น้อย จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท รายชื่อดังนี้
๑. เด็กหญิงอามาลีน่า แวหะมะ ตำบลบ้านกลาง
๒. เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิซ สะมะแอ ตำบลพ่อมิ่ง
๓. เด็กชายฐิติวัตร เพ็ชรสิงห์ ตำบลดอน
๔. เด็กชายภูรินัฐ แก้วพิมล ตำบลควน ๕. เด็กชายซุลกอรนัยน์ บีเรง ตำบลน้ำบ่อ
๖. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม ตาเห ตำบลบ้านนอก

โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี ในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอปะนาเระ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด

***๖๐ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
———————————
ข่าว : จุรีพร
ภาพ : จริยา

🌴ปัตตานี เมืองงาม ๓ วัฒนธรรม🌴

(Visited 5 times, 1 visits today)