พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ TV พช. 💻 📲

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ TV พช. 💻 📲

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ผ่านระบบ TV พช.

โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายสัญญาณผ่านระบบ TV พช.

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย

🌴ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌴

📝 ข่าว : จริยา

 

(Visited 5 times, 1 visits today)