พช.ปะนาเระ ร่วมโครงการพัฒนาบทบาทสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางเยาวเรศ พงษ์เกษตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวฮาลีเมาะ มาโซ และนางสาวมารินี เหมมัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการพัฒนาบทบาทสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของกองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดย ร.อ.พเนตร ท้าวสกุล รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน คน ได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทสตรี จึงได้จัดทำโครงการเพื่อ
1.เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพสตรี
2.เพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นเป็นการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของสตรี
3.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเหลื่อมล้ำของสตรี
4.เพื่อต่อยอดและขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เกิดความสันติสุขที่ยั่งยืนของครอบครัวและชุมชน
เป้าหมายสตรีตำบลบ้านน้ำบ่อ จำนวน 70 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘

📝 ข่าว : ฮาลีเมาะ

(Visited 1 times, 1 visits today)