พช.ปะนาเระ ร่วมรับฟังการประชุม Kick Off KM Challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมรับฟังการประชุม Kick Off KM Challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผ่านทาง Facebook Fanpage “กรมการพัฒนาชุมชน” ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

🔹️แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🔹️แนวทางศูนย์เรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
🔹️การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
🔹️แนวทาง KM Challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
🔹️การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘

📝 ข่าว : จริยา

(Visited 1 times, 1 visits today)