พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนางโศภิษส์ฏาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวมารินี เหมมัน พัฒนากรประสานงานประจำตำบลควน ร่วมกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและผลที่ได้รับจากยาเสพติดในแต่ละประเภท โดยเฉพาะใบกระท่อมและกัญชา รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใต้ หมู่ 4 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 )อย่างเคร่งครัด
.
ข่าว: มารินี
.
🤝60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” ✨
.
🕌ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🏛

(Visited 1 times, 1 visits today)