พช.ปะนาเระ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ นางสาวมารินี เหมมัน พัฒนากรประสานงานประจำตำบลควน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษา(ชุดที่๒) ลงพื้นที่โรงเรียนวัดควน เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนวัดควน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
.
ข่าว: มารินี
.
🕌ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🏛
(Visited 3 times, 1 visits today)