พช.ปะนาเระ ร่วมมอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

วันที่ 11-12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวซุไรดา เจะแว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปะนาเระ ร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะนาเระ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลปะนาเระ บัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แด่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ ปี 2564 จำนวน 14 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4,5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🌺ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌺
📝 ข่าว : ซุไรดา
(Visited 3 times, 1 visits today)