พช.ปะนาเระ ร่วมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาฯ ชุดที่ 2 มอบหมายให้นางสาวจริยา ขวดทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าข้าม ร่วมกับคณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม ม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ผลการตรวจประเมินปรากฏว่าโรงเรียนบ้านท่าข้าม ผ่านการประเมินทั้ง 17 ประเด็นการประเมิน พร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ต่อไป
ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม
ข่าว: จริยา
(Visited 1 times, 1 visits today)