พช.ปะนาเระ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปะนาเระ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 10 โครงการ และเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมดงตาล ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ข่าว : เยาวเรศ
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🇹🇭
(Visited 2 times, 1 visits today)