พช.ปะนาเระ ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ด้วยระบบดิจิทัล ผ่าน Application Smart Phone และ Program PC เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘
📝 ข่าว : จริยา
(Visited 1 times, 1 visits today)