พช.ปะนาเระ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปะนาเระ เชิญชวนสตรีผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สมัครมาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเข้าถึงเงินทุนในการประกอบอาชีพ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 📞โทร : 073-499012
***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘
📝 ข่าว : จริยา
(Visited 3 times, 1 visits today)