พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1ตำบล1มัสยิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นายณัฐนนท์ โสภิดานันท์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านนอก เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิดครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการ ซูรอ ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยใช้หลักตักวาเกิด”บรม”ที่สมบูรณ์และส่งเสริมแนวคิดในการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง โดยมี นายไพโรจน์ เกิดแสงสุริยงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน และมีผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี,ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42,อิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น,คณะกรรมการมัสยิด,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พี่น้องกลุ่มสตรี,บัณฑิตอาสาฯและคณะทำงานชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดนูรุตตักวาตักดี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ข่าว : ณัฐนนท์

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม🇹🇭

(Visited 17 times, 1 visits today)