สพอ.ปะนาเระ ร่วมโครงการเทคนิคตานีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชายหาดแฆแฆ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง มอบหมายให้นางสาวฮาลีเมาะ มาโซ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านน้ำบ่อ เข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดโครงการเทคนิคตานีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชายหาดแฆแฆ โดย นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ ทหารพราน ผู้นำชุมชน บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาประจำตำบล และประชาชนจิตอาสา ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะที่ทะเลพัดขึ้นมาบนฝั่ง เนื่องจากลมมรสุม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแฆแฆ เพื่อสนองพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และบริเวณชายหาดมีความสะอาด รองรับนักท่องเที่ยว ณ ชายหาดแฆแฆ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
*** ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์
🇹🇭 ปัตตานีเมืองงาม ๓ วัฒนธรรม 🇹🇭
(Visited 9 times, 1 visits today)