พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ นายเจริญ ทองศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวฮาลีเมาะ มาโซ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาด เก็บขยะถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณชายหาดบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน นำจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนหน่วยทหารพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แสดงออกถึงการทำความดี รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านน้ำบ่อ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด รวมถึงปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาชายหาดที่มีอยู่
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🇹🇭 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟
ข่าว : ฮาลีเมาะ
(Visited 1 times, 1 visits today)