พช.ปะนาเระ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก โหนด นา ป่าไผ่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน

วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวจริยา ขวดทอง พัฒนาผู้ประสานงานตำบลท่าข้าม ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก โหนด นา ป่าไผ่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ณ บ้านทุ่ง หมูที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการนำข้าวพื้นบ้าน มาแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ ดังนี้ 🌾 ข้าวตัง
🌾 ข้าวตู
🌾 ข้าวมัสมั่นทอด
🌾 ถั่วแผ่น
🌾 ข้าวห่อสาหร่าย
🌾 กาละแม
🌾 ข้าวเมี่ยงคำ
🌾 ขนมดอกจอก
โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำในวันนี้ เป็นการนำข้าวพื้นบ้าน เช่น ข้าวหอมบ้านทุ่ง ข้าวเมาะโน๊ะ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในตำบลท่าข้าม นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

⚘⚘ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⚘⚘

📝 ข่าว : จริยา

(Visited 12 times, 1 visits today)