พช.ปะนาเระ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดย นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เข้าร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายของอำเภอ จำนวน 23 กองทุน ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 2 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

☘️ปัตตานีเมืองงาม สามวัฒนธรรม…

📝 ข่าว : จุรีพร

(Visited 2 times, 1 visits today)