พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ และอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและเข้าใจถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

(Visited 162 times, 1 visits today)