พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิกุล ตำบลควน

พช.ปะนาเระ จัดเวทีประชาคมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิกุล ตำบลควน

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวมารินี เหมมัน พัฒนากรประสานงานประจำตำบลควน จนท.พช. และ อสพ. จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งครัวเรือนเป้าหมายจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับครัวเรือนที่สนใจ โดยมี นายวิเชียร วงศ์จันทร์ ปราชญ์บ้านพี่ มาให้ความรู้ เรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนและการสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านพิกุล หมู่ที่ 3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

(Visited 15 times, 1 visits today)