พช.ปะนาเระ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า(OTOP) เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

พช.ปะนาเระ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า(OTOP) เนื่องในโอกาสคลอดบุตร
วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า(OTOP)(ภรรยาผู้นำ อช.) เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ณ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

(Visited 15 times, 1 visits today)