พช.ปะนาเระ แนะนำการจดทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์จากเปลือกผลไม้

พช.ปะนาเระ แนะนำการจดทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์จากเปลือกผลไม้
วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ น.ส.ฮาลีเมาะ มาโซ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน OTOP แนะนำประธานกลุ่มการแปรรูปเปลือกผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น สบู่ก้อน และสบู่เหลวชนิดต่างๆ เข้าจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

(Visited 21 times, 1 visits today)