พช.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

พช.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมาย นางสาวจริงณี พลันการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน (ศอช.) พร้อมด้วย นางสาวจริยา ขวดทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปะนาเระ พร้อมประธานและกรรมการ (ศอช.อ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่าย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจเครือข่าย และ คณะกรรมการฯ ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

(Visited 7 times, 1 visits today)