พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมลูกจ้างเหมาบริการ โคก หนอง นา โมเดล

พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมลูกจ้างเหมาบริการ โคก หนอง นา โมเดล
วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ร่วมประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานตามภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอปะนาเระ การจัดทำแผน-ผลการปฎิบัติงาน สอบถามถึงปัญหา-อุปสรรคในการปฎิบัติงานของแต่ละพื้นที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

(Visited 6 times, 1 visits today)