พช.ปะนาเระ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.ปะนาเระ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่​ 11 มกราคม​ 2564 นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นายณัฐนนท์ โสภิดานันท์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน​ กิจกรรม: เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน​ระดับอำเภอ โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสนิท รัตนสำเนียง​ พัฒนาการอำเภอปะนาเระ ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุน แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน​ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี​

(Visited 26 times, 1 visits today)