สพอ.อำเภอปะเหลียน ลงพื้นที่ตรวจแปลง โคก​ หนอง นาโมเดล​

วันที่14 มกราคม 2564​ เวลา 09.00​​ น.​ นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอปะเหลียน มอบหมาย เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล​” ตำบลสุโสะ ตำลิพัง ตำบลทุ่งยาว ตำบลแหลมสอมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมออกแบบพื้นที่แปลงตามหลักภูมิศาสตร์เบื้องต้น เช่น ทิศทางน้ำ ทิศทางลม และทิศทางแสง เป็นต้น
>>ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง EP 1/53

(Visited 26 times, 1 visits today)