กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าประจำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน
>> ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ปะเหลียน EP 1/52

(Visited 18 times, 1 visits today)