นายณรงค์ชัย บุญจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปะเหลียน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง