📣 พช.ปักธงชัย​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 0 ครั้ง

🌿 สพอ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 🛤
📣 พช.ปักธงชัย​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
📆 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.
👑 นางอังคณา​ คุปติศิริรัตน์​ พัฒนาการอำเภอปักธงชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน โดยท่านพัฒนาการอำเภอ ได้พบปะพูดคุยให้แนวคิดในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมมาภิบาล/การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่การสนับสนุนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการรณรงค์ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 🔅 🔅
👉 📍 ณ​ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอปักธงชัย
#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#ปักธงชัย #จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช_ปักธงชัย_นครราชสีมา
📸 ภาพ/ข่าว : สถานีข่าว พช.ปักธงชัย รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)