อำเภอปักธงชัย ให้การต้อนรับ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย ให้การต้อนรับ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวอรสา ยนจอหอ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชน  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งจากกรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางสาวอรสา ยนจอหอ พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย ได้พบปะและพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำโดย นางนภัชชา เรไรสระน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับรายงานตัวต่อพัฒนาการอำเภอ เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และภารกิจงานรับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

(thumbtack)ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

#พช.ปักธงชัย
#CDD KORAT #CNS

🎯 Change for Good 🎯
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
📸 ภาพ : ข่าว พช.ปักธงชัย รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)