“พช.ปักธงชัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “

ข่าวประชาสัมพันธ์

📅 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565  🕒 เวลา 13.00 น.

นางนภัชชา เรไรสระน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปักธงชัย มอบหมายให้นายอัครา โพธิ์นอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวุฒินันท์ ชุ่มชื่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ วัดละลม หมู่ที่ 1 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการประชุม Google Meet   ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

#พช.ปักธงชัย
#CDD KORAT #CNS

🎯 Change for Good 🎯
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
📸 ภาพ : ข่าว พช.ปักธงชัย รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)