อำเภอปากท่อ เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากท่อ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี. เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าชม 14 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากท่อ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี. เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการดำเนินงาน มีผู้ร่วมบริจาคครั้งนี้ จำนวน 79 คน ปริมาณโลหิต 57 ยูนิต หรือ 17,100 ซี.ซี. การบริจาคโลหิตตามโครงการ เริ่มตั้งแต่เมษายน 2565 ถึง ธันวาคม 2565

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 14 times, 1 visits today)